แผนการตลาด
กำไรขายปลีก 25-50%

กำไรขายปลีก 25-50%

เมื่อเราเป็นสมาชิกแล้ว
เราจะสามารถซื้อสินค้าบริษัทในราคาสมาชิก
ซึ่งจะถูกกว่าราคาที่คนทั่วไปซื้อ ตัวอย่างเช่น
 หากเราซื้อกาแฟ 1 ลัง ราคาสมาชิก 4,800 บาท
หากเรานำไปขายในราคาปลีก คือ 6,240 บาท
เท่ากับเราจะได้กำไร 1,440 บาท ทันทีที่ขายได้เลย

นอกจากจะได้กำไรจากการขายปลีกแล้ว
เรายังได้ PV สะสมส่วนตัวเพื่อขึ้นตำแหน่งอีกด้วย

หรือหากทีมงานเราชอบขาย เขาซื้อไปขาย
PV จากการซื้อ ก็จะถูกคำนวณในแผน
ซึ่งจะทำให้เราเกิดรายได้ขึ้นหลายข้ออีกด้วย

ดูข้อก่อนหน้านี้

กลับหน้าแรก

ดูแผนข้อต่อไป
© 2008-2019, Smartforlifeteam.com All Rights Reserved.
© 2008-2019, Smartforlifeteam.com All Rights Reserved.