เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคน 4 กลุ่ม
หรือเรียกว่า “ ตะแกรงร่อนความสำเร็จ 4 กลุ่ม”คนเก่ง คนขยัน
จะมีรายได้ทุกข้อ
ยกเว้นออลเซลส์แบ่งปัน
รายรับน่าจะประมาณ
300,000-3ล้าน ต่อเดือน 
แบบเสถียรคนธรรมดา จะมีรายได้ทุกข้อ
ยกเว้น ออลเซลแบ่งปัน
รายรับน่าจะประมาณ
5,000-300,000บาท
หากพัฒนาตัวเอง เพิ่มขึ้น
ก็จะได้สูงขึ้น เพื่อขึ้นสู่กลุ่มที่ 1คนไม่เก่ง ไม่ขยัน
แต่สามารถพัฒนา
เป็นกลุ่มที่ 2 ได้ อย่างรวดเร็ว 
เพราะถูกกระตุ้นและมีแรงจูงใจ…
น่าจะมีรายได้
500-5,000บาทต่อเดือนผู้ประกอบการรายย่อย
OTOP SME ต่างๆ
น่าจะมียอดขาย
เพิ่มมากขึ้นหลังมา
ใช้แอพพลิเคชั่นโฆษณา

หากชอบระบบดีๆ แผนดีๆ และแนวธุรกิจที่เป็นการแบ่งปันกันแบบนี้
อย่าช้า ตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก Smart For Life ด้วยกันครับ
แนะนำโดย  smartforlife  team


หรือเข้าฟังรายละเอียดด้วยตัวเอง ในงานสัมมนาใกล้บ้านท่าน
คลิกดูตารางการจัดประชุมทั่วประเทศ


องค์ประกอบ
ที่จะสำเร็จง่ายและยั่งยืน ใน Smart For Life
สินค้าขายตรง

ขายตรง ที่มีกาแฟนวัตกรรม เป็นตัวขับเคลื่อน สินค้าดีมาก จะเกิดการซื้อซ้ำมหาศาล ระบายไว
ช็อปเว็บชื่อดัง ได้คะแนน
มีบริษัทโฆษณา มาจับมือโดยใช้ Affiliate Marketing ซื้อกินซื้อใช้ในเว็บไซต์ชื่อดัง กว่า 50 เว็บไซต์ มีสินค้าเกิน 10 ล้านชิ้น… มีรายได้กลับคืน


มีบริษัทโฆษณาที่พร้อม
บริษัทโฆษณามีเครื่องมือดี สามารถให้พวกเรา เอากิจการ สินค้าและบริการของตนเอง ขึ้นแอพพลิเคชั่นฟรี พร้อมหาลูกค้าให้ เราสามารถช่วยเหลือ OTOP SME ได้

The most successful system 
หัวใจสำคัญที่สุดคือ การใช้ระบบ “The most successful system” มาช่วยในแผนการตลาดที่ทันสมัย ให้คนอยู่ได้ในระบบ…100% มาวันแรกก็ได้ผลประโยชน์แล้ว


แผนการตลาด Smart For Life บางส่วน
เป็นแผนการตลาดที่ออกแบบมาให้เกิดการแบ่งปัน
ทำไมคน 100% ถึงจะมีรายได้จากแผนนี้ ลองศึกษาดูตามภาพด้านล่าง
หากต้องการทราบแบบละเอียด คลิกด้านล่างครับ

เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคน 4 กลุ่ม
หรือเรียกว่า “ ตะแกรงร่อนความสำเร็จ 4 กลุ่ม”คนเก่ง คนขยัน
จะมีรายได้ทุกข้อ
ยกเว้นออลเซลส์แบ่งปัน
รายรับน่าจะประมาณ
300,000-3ล้าน ต่อเดือน 
แบบเสถียรคนธรรมดา จะมีรายได้ทุกข้อ
ยกเว้น ออลเซลแบ่งปัน
รายรับน่าจะประมาณ
5,000-300,000บาท
หากพัฒนาตัวเอง เพิ่มขึ้น
ก็จะได้สูงขึ้น เพื่อขึ้นสู่กลุ่มที่ 1
แบบเสถียร…


คนไม่เก่ง ไม่ขยัน
แต่สามารถพัฒนา
เป็นกลุ่มที่ 2 ได้ อย่างรวดเร็ว 
เพราะถูกกระตุ้นและมีแรงจูงใจ…
น่าจะมีรายได้
500-5,000บาทต่อเดือนผู้ประกอบการรายย่อย
OTOP SME ต่างๆ
น่าจะมียอดขาย
เพิ่มมากขึ้นหลังมา
ใช้แอพพลิเคชั่นโฆษณา
องค์ประกอบ
ที่จะสำเร็จง่ายและยั่งยืน
ใน Smart For Life
สินค้าขายตรง

ขายตรง ที่มีกาแฟนวัตกรรม 
เป็นตัวขับเคลื่อน สินค้าดีมาก
จะเกิดการซื้อซ้ำมหาศาล ระบายไวช็อปเว็บชื่อดัง ได้คะแนน
มีบริษัทโฆษณา มาจับมือ
โดยใช้ Affiliate Marketing
ซื้อกินซื้อใช้ในเว็บไซต์ชื่อดัง กว่า 50 เว็บไซต์
มีสินค้าเกิน 10 ล้านชิ้น…
มีรายได้กลับคืน
มีบริษัทโฆษณาที่พร้อม
บริษัทโฆษณามีเครื่องมือดี
สามารถให้พวกเรา เอากิจการ
สินค้าและบริการของตนเอง
ขึ้นแอพพลิเคชั่นฟรี พร้อมหาลูกค้าให้
เราสามารถช่วยเหลือ OTOP SME ได้The most successful system
หัวใจสำคัญที่สุดคือ การใช้ระบบ
“The most successful system”
มาช่วยในแผนการตลาดที่ทันสมัย
ให้คนอยู่ได้ในระบบ…100% 
มาวันแรกก็ได้ผลประโยชน์แล้วแผนการตลาด
Smart For Life
เป็นแผนการตลาดที่ออกแบบมาให้เกิดการแบ่งปัน
ทำไมคน 100% ถึงจะมีรายได้จากแผนนี้
ลองศึกษาดูตามภาพด้านล่าง
หากต้องการทราบแบบละเอียด
คลิกด้านล่างครับ
ให้เราเป็นอีก 1 ช่องทาง ที่จะช่วยเหลือทีมของคุณ
ให้มีเครืองมือธุรกิจที่ช่วยผ่อนแรง เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

© 2008-2019, Smartforlifeteam.com All Rights Reserved.
© 2008-2019, Smartforlifeteam.com All Rights Reserved.